Samsung đã thành công với Galaxy S6

  • Samsung đã thành công với Galaxy S6
    Samsung Galaxy S6: Cuộc cách mạng của Samsung Galaxy S6 là siêu phẩm Samsung khi nó được giới thiệu tại MWC 2015 Sản phẩm này đã được nhiều người chờ đợi sản phẩm này bán tịa thị trường Việt nam. Vậy điều gì đã làm nên cớn sốt đó, và Samsung đã tiến hành những đổi...