Samsung Galaxy S6 nổi bật hơn bất kỳ smartphone nào 2015

  • Samsung Galaxy S6 nổi bật hơn bất kỳ smartphone nào 2015
    Samsung Galaxy S6: Mọi kỷ lục đều có thể bị phá vỡ Samsung đã có một bước nhảy vọt trong việc thiết kế và nâng cấp cấu hình mạh mẽ cho Samsung Galaxy S6 trong cuộc đua tranh điện thoại thông minh với Apple. Mọi kỷ lục đã bị phá vỡ khi mà trong 1 tuần nhận được hơn 20 triệu...