Khả năng chống nước của Samsung Galaxy S6

  • Khả năng chống nước của Samsung Galaxy S6
    Samsung Galaxy S6: có khả năng chống nước hay không? Những chiếc điện thoại thông minh hiện nay đều có tính năng đặc biệt nhằm tạo ấn tượng với người tiêu dùng. Vậy liệu với siêu phẩm của Samsung chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 có khả năng chống nước. Trước đó, rất...