Samsung nâng cấp nhận diện vân tay cho Galaxy S6

  • Samsung nâng cấp nhận diện vân tay cho Galaxy S6
    Đánh giá nhận diện vân tay của Galaxy S6 Tuy mới ra mắt gàn đây, song tháng 6 thì siêu phẩm Samsung Galaxy S6 đã bán tại Việt Nam. Với nhiều điểm nổi trội, trong đó phải nói đến là khả năng nhận dạng vân tay trên thiết bị này. Chúng ta cùng đánh giá nhận diện vân tay của...