Sony Xperia Z3 Au và Sony Xperia Z3

  • Nên mua Sony Xperia Z3 Au và Sony Xperia Z3
    Nên mua Sony Xperia Z3 Au hay Sony Xperia Z3? Thị trường hiện nay xuất hiện thêm một sản phẩm Xperia Z3 khác, có cấu hình tốt và có mức giá bán rẻ hơn Xperia Z3 trong nước. Thực tế đó là phiên bản Xperia Z3 Au sản xuất và nâng cấp cho riêng thị trường Nhật Bản với nhà mạng...