Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng

  • Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng
    Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng Với một thiết kế mỏng, thì viên pin đi kèm Samsung Galaxy S6 sẽ hoạt động như thế nào. Nó có giúp cho người dùng đủ đển trải nghiệm trong một ngày dài không. Đồng thời, viên pin của Samsung Galaxy S6 có cần sạc 8 tiếng không? Samsung...