Xperia C3 mua trả góp

  • Tư vấn thông tin mua Xperia C3 trả góp cho người dùng
    Tư vấn hình thức mua trả góp Xperia C3 cho người dùng Xperia C3 ra mắt thị trường với mức giá đầu tiên gần 7 triệu, cho đến thời điểm này thì mức giá đó tuy đã có sự thay đổi, tuy nhiên với một số người dùng thì mức giá đó vẫn còn khá cao.   Điện thoại...