kích hoạt Touch id trên iphone 5s

  • Cách kích hoạt Touch id trên iphone 5s nhận diện vân tay
    Hướng dẫn kích hoạt Touch ID trên iPhone 5s           Touch ID là chắc năng bảo mật bằng dấu vân tay và hiện nó chỉ được dùng để nhận dạng để mở khóa màn hình cho iPhone 5s và nó cũng được Apple cấp quyền cho sử dụng để mua nội dung nhạc, phim, game … trên...