làm sao biết iphone đã được jailbreak

  • Cách nhận biết Iphone 5 đã Jailbreak đơn giản mà chính xác
    Cách nhận biết Iphone 5 đã Jailbreak    Jailbreak máy là một khái niệm về việc sử dụng giải pháp kỹ thuật để can thiệp vào khu vực hệ thống trong hệ điều hành ios nhằm chống lại việc Apple không cho phép bên thứ 3 ghi chép dữ liệu lên máy. Đây là một hoạt động...