lỗi camera iphone 5

  • Tổng hợp những lỗi cơ bản của iphone 5 gặp phải
    iPhone 5 gặp phải các lỗi rất đáng tiếc và đáng chê Được nâng cấp từ iPhone 4s, iPhone 5 thực sự vượt trội hơn nhiều về mặt thiết kế và công nghệ. Có lẽ vì quá mong chờ siêu phẩm này nên nhiều fan của Apple mặc định chắc chắn về chiếc điện thoại này rất...