Nên mua iphone 5 hay 5s

  • Nên mua iphone 5 hay 5s thời điểm này hay mua điện thoại khác
    Nên mua điện thoại iPhone 5 hay iPhone 5s sẽ tốt hơn - Tại thời điểm này sản phẩm mới nhất của Apple vẫn là iPhone 5s vì là mới nhất nên giá cũng là cao nhất và tính năng cũng là nhiều nhất. Trong khi iPhone 5s là mới nhất thì iPhone 5 lại là sản phẩm của năm 2012 thua...