nhắn tin bằng Siri

  • Dùng Siri gọi điện và nhắn tin trên iPhone 5 5s 6
    Dùng Siri gọi và nhắn tin chỉ trong giây lát... Siri là một công cụ hỡ trợ thông minh được xây dựng trên nền tảng của hệ điều hành iOS. Với công nghệ ngày càng phát triển, dùng Siri để gọi và nhắn tin trên iPhone là một công cụ đặt biệt giúp nhận và thực thi các...