tắt gợi ý nhắn tin trên iphone

  • Cách bỏ tiên đoán khi nhắn tin trên iPhone 4 4s 5 5s
    Hướng dẫn bỏ tiên đoán khi nhắn tin trên iPhone     Đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại iPhone để nhắn tin, soạn thảo email hay sử dụng mạng xã hội để đăng các status hoặc chat với bạn bè thì việc gõ phím nhanh và dễ dàng là điều cần thiết....