tính năng vượt trội trên iOS.iOS với những tính năng