hướng dẫn dùng iPhone

  • Cách xem hướng dẫn trên iPhone 4 4s 5 5s
    Hướng dẫn cách truy cập hướng dẫn sử dụng trên hệ điều hành iOS   Hướng dẫn truy cập có sẵn trên các thiết bị Apple với iOS. Nó giới hạn thiết bị của bạn vào một ứng dụng duy nhất và cho phép bạn hạn chế truy cập vào một số nút và các tính năng khác. Cách...