kết nối iPhone với máy tính không dây

  • Cách kết nối bluetooth máy tính với iPhone
    Hướng dẫn kết nối iPhone với máy tính thông qua Bluetooth Kết nối chia sẻ trông tin nhanh và chính xác là nhu cầu của mỗi người . Nhưng đôi khi thông tin mình cần lại không có sẵn, cần chuyển từ máy tính qua điện thoại hoặc ngược lại mà không thể tìm thấy sợi dây USB thì...