màn hình One M9

  • Chất liệu màn hình HTC One M9
    Chất liệu màn hình HTC One M9 HTC One M9 sẽ được phát hành vào năm 2015, tuy nhiên sự khởi đầu của HTC One M9 có lẽ không dễ dàng như đàn anh của mình. Với cấu hình máy được công bố tương đối mạnh, đồng thời chất liệu màn hình HTC One M9 cũng được thiết kế tương...