phần mềm kết bạn trên iphone

  • Hướng dẫn chia sẻ liên kết Safari trên iOS cho iPhone và iPad
    Làm cách nào để có thể chia sẻ liên kết trên Safari trên iOS Apple đã cập nhật các phần mềm mới nhất cho các thiết bị của mình như iPhone hay iPad, nhằm giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện liên kết qua các chia sẻ từ Twitter của bạn một cách trực tiếp từ phần mềm...