điều cần làm khi bị vô hiệu hoá trên iPhone 5

  • Điều cần làm khi bị vô hiệu hoá trên iPhone 5
    Tìm hiểu vấn đề iPhone 5 5S bị vô hiệu hóa kết nối với iTunes Các sản phẩm của iOS khác với các thiết bị Android đó là khi bạn muốn copy thông tin từ iOS sang máy tính hay ngược lại thì đều cần phải nhờ tới phần mềm iTunes. Khi bạn thực hiện kết nối điện thoại iPhone...