đồng bộ ảnh từ iPhone vào máy tính qua Wifi

  • Cách đồng bộ ảnh từ iphone vào máy tính qua wifi bằng G+
    Hướng dẫn cách đồng bộ ảnh từ iPhone vào máy tính qua Wifi           Bạn đang sử dụng chiếc điện thoại iPhone và trong chiếc điện thoại của bạn có chứa rất nhiều ảnh mà bạn đã chụp làm kỷ niệm. Tuy nhiên do thời gian sử dụng máy lâu và bạn muốn chuyển...