Genius iPhone là gì

  • Tính năng Genius iPhone là gì iPhone nào được hộ trợ
    Genius iPhone là gì? Genius iPhone là gì? Có thể nhiều người dùng vẫn chưa biết genius cho ứng dụng là một tính năng mới của iPhone  App Store ( đó là một phần của hệ điều hành IOS 3.1 cập nhât ). Genius giúp bạn khám phá những ứng dụng mới phù hợp thị yếu của bạn hay những...