iPhone 4s có đọc được file pdf

  • Cách chép file pdf vào iphone 4, 4s, 5, 5s bằng iTunes
    Cách mở file pdf, word trên iphone 4, 4s, 5, 5s và cách chép file từ máy tính vào iPhone qua iTunes - Hiện nay có 4 phần mềm giúp bạn có thể đọc được file pdf, file word trên thiết bị IOS và cụ thể là iPhone tốt nhất như sau: iBooks, Smart PDF Viewer, Stanza, Adobe Reader. - Vậy bạn...