iPhone không cài được file ipa

  • Hướng dẫn fix iPhone không cài được file ipa bằng 2 cách
    Cách khắc phục lỗi khiến iPhone không cài được file ipa File ipa là cách gọi vắn tắt của những người sử dụng điện thoại iPhone hay iPad, iPod, nó là các file ứng dụng hay game... có đuôi là *.ipa. Các file ipa rất phong phú, có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của người...