kiểm tra màn hình iphone 5 chính hãng

  • Hướng dẫn cách kiểm tra màn hình iphone 5 chính hãng
    Sau đây là chia sẽ kinh nghiệm kiểm tra màn hình cho iPhone 5 chính hãng - Để có thể xác định màn hình iPhone 5 đó có chính hãng hay không mình sẽ kiểm tra lần lượt như sau: + Kiểm tra điểm chết màn hình. + Kiểm tra độ nhạy hay điểm liệt cảm ứng. + Kiểm tra hiển...