phần mềm tắt ứng dụng chạy ngầm iphone 5

  • Cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên iPhone 5, 5s iOS 6 và iOS 7
    Hướng dẫn cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên iphone 5 Với thiết kế của chiếc iphone 5 đựoc coi là khá hoàn hảo và nó có quá nhiều ứng dụng mà có thể bạn chẳng khai thác hết các công dụng. Trong số các ứng dụng bạn có thể không cần thiết có những ứng dụng được...