pin iphone 5s bao nhieu mah

  • Tư vấn iphone 5s sử dụng pin dung lượng bao nhiêu
    Dung lượng iPhone 5s bao nhiêu và có đủ dùng hay không - Với nhiều thắc mắc về siêu phẩm 2013 của Apple iPhone 5s với hệ điều hành iOS được các tín đồ dùng các thiết bị trước đó iPhone 4 và 4s kêu than với việc pin tụt không phanh thì thắc mắc về dung lương pin thật...