sử dụng iphone như usb 3g

  • Cách sử dụng iphone 5, 5s làm usb 3g nhanh nhất
    Hướng dẫn cách sử dụng iPhone 5, 5s làm USB 3G hay nhất         Mình có dạo qua một số diễn đàn và thấy có nhiều ngưới hỏi về vấn đê sử dụng iPhone làm USB 3G nhưng vẫn chưa thấy có câu trả lời nào thỏa đáng. Vì vậy mình đã thu thập các ý kiến cốt lõi nhất...