tắt các ứng dụng chạy ngầm trên iphone 5

  • Cách tắt các ứng dụng đang chạy trên iphone 5 IOS 6, 7
    Hướng dẫn tắt các ứng dụng chạy ngầm trên iphone 5 chạy iOS 7 hay IOS 6   - Nhiều người dùng iPhone không biết rằng điện thoại của họ chạy các ứng dụng ở chế độ nền (ngầm) , hút hết pin của iPhone và chiếm bộ nhớ rất nhiều. Người sử dụng iPhone bận rộn...