từ chối cuộc gọi trên iphone 5s

  • Cách từ chối cuộc gọi trên iphone 5s đơn giản nhất
    Cách từ chối cuộc gọi trên iPhone 5s IOS 7 đơn giản mà hiệu quả nhất       - Chưa tính đến các cuộc gọi của người bạn không muốn trả lời của những người quấy rối mà chỉ lúc nhậy cảm nơi công cộng hay trong hội nghị không thể bắt máy thì bạn cần...