xóa passcode iphone 4s

  • Hướng dẫn xóa passcode iphone 4s vĩnh viễn trong máy iPhone
    Cách xóa passcode iPhone 4s khi bị quên mật khẩu màn hình    Việc sử dụng chức năng bảo mật này ở iphone 4s khá là dễ dàng trong thao tác cài đặt. Tuy nhiên, đôi khi người sử dụng lại quên mất mật khẩu của passcode khiến cho việc sử dụng điện thoại iphone 4s  không...