ios 8 chừng nào ra mắt

  • ios 8 chừng nào ra mắt và có thể tải được
    IOS 8 ra mắt đến người sử dụng  Xóa tan mọi câu hỏi : " ios 8 chừng nào ra mắt "  Ngày 2/6/2014 tại San Francisco trong một hội nghị thường niên diễn ra hàng năm, Apple đã giới thiệu phiên bản ios mới nhất của họ : Phiên bản ios 8.Vậy phiên bản này có những điểm gì mới...