ipad air lock

  • Giải đáp iPad air có bản lock không trên thị trường Việt
    iPad Air có bản lock không? Trước đây khi thị trường điện thoại iPhone quá hot, các nhà mạng muốn khách hàng chỉ sử dụng mạng của mình nên họ đã khóa máy lại nhằm giới hạn sản phẩm chỉ dùng mạng của hàng mình và đó được gọi là những chiếc iPhone lock. Vậy còn...