ipad Air và ipad 4 cùng mang lên bàn cân

  • iPad Air và iPad 4 cùng mang lên bàn cân
    So sánh cân nặng của iPad air so với iPad 4 Để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của con người thì hiện nay các hãng công nghệ không ngừng cải tiến về cấu hình cũng như chức năng cho thiết bị của mình nhằm đem lại sự thỏa mãn cho người dùng. Tùy nhiên sẽ còn phải...