iPhone 5 không nghe được loa trong

  • Nguyên nhân iPhone 5 không nghe được loa trong cách sửa lỗi
    Tạo sao iPhone 5 không nghe được loa trong khi gọi điện - Hiện tượng hỏng loa trong hiện tại chỉ được phỏng đoán thông qua hiện tượng gọi điện không nghe được tiếng nhưng nói người khác vẫn nghe thì mic vẫn hoạt động và loa trong bị hỏng. - Có rất nhiều nguyên...