iPhone 5 tắt nguồn có định vị được không

  • Sự thật về iPhone 5 tắt nguồn có định vị được không
    Định vị iPhone 5 ( find my iPhone ) không hoạt động khi nào - Để biết được việc định vị trên iPhone 5 có hoạt động khi iphone bị tắt nguồn hay không ta sẽ xét về phần mềm định vị được cài trên iPhone như sau. - Hiện nay 90% định vị được cài đặt trên iPhone...