iphone 7 chóng nước

  • iPhone 7 chống nước "bá đạo" như thế nào?
    Không phụ lòng mong đợi của các "giáo đồ táo khuyết" siêu phẩm iPhone 7 đã đáp lại sự mong chờ đó bằng tính năng chóng bụi và chóng nước. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn thấy iPhone 7 chóng nước "bá đạo" ra sao? Sản phẩm đạt tiểu chuẩn IP67 với khả năng chống nước...