không cài được viber cho iPad 4

  • Nguyên nhân iPad 4 không cài được Viber bằng wifi và 3G
    Cách sửa lỗi không cài được viber cho iPad 4 Đôi với người yêu thích công nghệ hiện nay, các ứng dụng cho nhu cầu nghe gọi và nhắn tin miễn phí đã quá quen thuộc. Chúng ta có thể dễ dàng kể tên các ứng dụng đó như Kakao Talk, Tango,Vox…Nhưng ứng dụng đi tiên phong phải...