kiem tra iphone 4s bao nhiều gb

  • Cách kiểm tra iPhone 4s bao nhiêu GB bộ nhớ trong
    Tự kiểm tra dung lượng iPhone 4s bằng các cách đơn giản Iphone 4s có 3 phiên bản tương ứng với 3 bộ nhớ trong của máy là phiên bản 16GB, phiên bản 32 GB và phiên bản 64 GB. Khi mua hàng, bạn có thể hỏi nhân viên bán hàng, hoặc nhận biết qua thông số ghi trên bảng giá (nếu có)...