nút 3G của iPhone 5 bị ẩn đi

  • Nút 3G của iPhone 5 bị ẩn đi
    Tìm hiểu iPhone 5 không tắt được mạng 3G cách khắc phục Các dòng thiết bị iPhone của nhà sản xuất Apple được mặc định không có chế độ tắt mạng dữ liệu 3G như trên các dòng điện thoại khác. Tuy nhiên bù lại trên các thiết bị iPhone lại có nút tắt, mở để thực hiện...