tạo note cho iPhone

  • Cách đổi hình nền và tạo ghi chú trên iphone
    Hướng dẫn cách thay đổi hình nền và lập danh sách nhắc nhở trên iphone   Làm cách nào để cho chiếc iphone của bạn luôn có một bột mặt mới mà không phải tốn kém hay làm cho chiếc điện thoại iphone của bạn trở nên hữu ích hơn trong công việc. Đơn giản nhất để...