Tính năng của máy tính bảng iPad 4

  • Tính năng của máy tính bảng iPad 4 nổi bật nhất
    Các tính năng mới trên máy tính bảng iPad 4       iPad 4 là phiên bản mới nhất của máy tính bảng Apple. Nó có một màn hình Retina 9,7-inch hiển thị như iPad 3, nhưng được tuyên bố có hiệu suất nhanh hơn nhờ chip A6X mới và đồ họa cải thiện. Điều đáng quan tâm nhất đến...