Ứng dụng CarPlay

  • Ứng dụng CarPlay giúp kết nối iphone với xe hơi
    Trên điện thoại iphone sẽ có ứng dụng CarPlay để kết nối điện thoại với xe hơi   Apple đã cho ra mắt ứng dụng CarPlay trên điện thoại iPhone. Ứng dụng CarPlay giúp kết nối iphone với xe hơi giúp bạn nhận cuộc gọi, tin nhắn và sử dụng bản đồ bằng Siri một cách...