Vòng tay Boom Band của điện thoại Alcatel

  • Tìm hiểu về vòng tay đồng hồ ở điện thoại Alcatel
    Phụ kiện mới của điện thoại Alcatel trên điện thoại Alcate One Touch ido X+. Tiếp nối sau màn giới thiệu về điện thoại Alcatel One Touch Ido X là sự tiếp nối thành công của điện thoại Alcate One Touch ido X+. Chiếc điện thoại này đã làm người tiêu dùng chú ý khi nó có nhiều...