xem phim miễn phí trên iPhone 4

  • Xem phim miễn phí trên iPhone 4
    Giới thiệu một số ứng dụng hỗ trợ xem phim trên iPhone Hiện tại, trên chiếc điện thoại iPhone thì các bạn chỉ có thể xem được các đoạn video có đuôi: MP4, M4V, MOV, 3GP,... Tuy  nhiên hầu hết các đoạn video, hay những bộ phim thường có đuôi FLV hoặc MPEG, AVI, WMV, DivX…điều...