xoá icloud trên ios 7

  • Cách xóa tài khoản iCloud trên ios 7 cho iPhone iPad
    Hướng dẫn xóa tài khoản iCloud trực tiếp trên ios 7 cho iPhone, iPad   Người dùng ios 7 khá yên tâm  về thiết bị của mình với tính năng bảo mật  Activetion Lock bằng tài khoản iCloud. Tính năng này giúp bạn bảo vệ thiết bị hoặc định vị thiết bị của mình trong trường...