HTC One M9 không nhận tai nghe

  • HTC One M9 không nhận tai nghe
    HTC One M9 không nhận tai nghe Nếu như chỉ nghe nhạc bằng loa ngoài thôi thì việc nghe nhạc thật nhàm chán. Bạn muốn sử dụng tai nghe để nghe nhạc, và không làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng chiếc điện thoại HTC One M9 của bạn lại không nhận tai nghe. Với trường hợp này...