source cydia để làm gì

  • Add Source Cydia để làm gì và làm như thế nào
    Source cydia là gì và cách Add Source như thế nào ?  Cydia là một kho ứng dụng phong phú trên hệ điều hành ios đã jailbreak. Nhiều người khi mới sử dụng Cydia thường hay thắc mắc rằng Source cydia là gì ? Nó các tác dụng như thế nào và làm sao phải cài source cydia. Đây là những...