thủ thuật ẩn đi game trên iPad

  • Thủ thuật ẩn đi game trên iPad
    Hướng dẫn cách ẩn game trên máy tính iPad Bạn đang muốn ẩn đi một số game nào đó ở trên máy tính bảng iPad Air 2 của bạn, mục đích khi bạn ẩn nó đi nhằm che giấu không cho bất kỳ người nào có thể biết đến. Nhưng bạn lại không muốn xóa bỏ nó đi một cách hoàntoàn...