ứng dụng làm điện thoại Alcate thành camera

  • Cài đặt điện thoại Alcate làm webcam rất dể và tiện
    Sử dụng điện thoại Alcate làm webcam Việc sử dụng webcam để thực hiện các cuộc hợp hội nghị, hay chát video với bạn bè… là điều ngày càng trở lên phổ biến. Vì vậy mà sử dụng webcome ngày càng trở lên cần thiết. Tuy nhiên, với những ai đang sử dụng smartphone thì...